banner-allpro

7221-T03 蒸汽小火車

4711436323385/7440943

7221-3

 

產品說明:

 

適用年齡: 2 Y ~ 5 Y

 

尺寸:68.5 x 43 x 48 cm

 

最大載重: 20.5 kg

 

1.蒸氣功能:

 

   清水倒入車頭上方的蒸氣水槽,

 

   開始前進或後退後,

 

   按下方向盤上任一按鍵,

 

   就會有蒸汽冒出來。

 

2.三組的特殊火車音效。

 

3.兩種軌道造型(橢圓與圓形)

 

4.前進後退功能

 

5.空車廂一個

  

 


建議售價:6280

 

 

 7221-1

 7221-2

 

 

 

 

   

 

 
         
         

授權商品,未經許可,不可隨意引用